V našej mysli je obsiahnutá múdrosť i schopnosť ako vyliečiť naše telo.
Zvoľme si spolu cestu zdravia, radosti, osobného rozvoja a nezávislosti.

Spoznajte účinky
Terapie Image Medicine ~
Reflexnej terapie chodidiel ~
Udržte si zdravie a radosť zo života na
Pravidelných cvičeniach ~
kurzoch ~
intenzívnych cvičeniach ~ Čung Jüan Čchi Kungu v Šali a i.

OZNAMY:


"PRAVIDELNÉ CVIČENIA ČUNG JUAN ČCHI KUNGu" pokračujú tradične
 v Šali v priestoroch MC Mamy Mamám, Družstenvá 3
  -  utorok o 18:30 h 
  -  štvrtok18:00 h 
v Nitre v Baby Centre Púpavienky, Dobšinského 15, /parkovanie vo dvore/
 - stredu o 18:00 h
v Galante v Areáli zdravia, Kpt. Nálepku 727/13 /parkovanie pred vstupom do komplexu/
   - pondelok o 8:30 h

V dňoch 9. - 10.2.2019 sa bude konať "KURZ 1. STUPŇA ČUNG JÜAN ČCHI KUNGu v GALANTE" 
v Areáli zdravia.

Dňa 16.2.2019 sa koná "INTENZÍVNE CVIČENIE ČUNG JÜAN ČCHI KUNGu v BRATISLAVE" 
pod vedením Mgr. Zuzany Stehlikovej, inštruktorky I., II. a III.stupňa 
školy ZYQ a osobnej žiačky Majstra Xu Mingtanga. 

Dňa 17.2.2019 sa koná "INTENZÍVNE CVIČENIE ČUNG JÜAN ČCHI KUNGu v GALANTE" pod mojím 
vedením. Viac info v záložke intenzívne cvičenia.

 Dňa 22.2.2019 sa koná "INTENZÍVNE CVIČENIE ČUNG JÜAN ČCHI KUNGu v LEVICIACH" 
pod mojím vedením. Viac info v záložke intenzívne cvičenia. 

"VÍKENDOVÉ KURZY ČUNG JÜAN ČCHI KUNGu 1. STUPŇA " budú:
  12. - 13. januára 2019 /Galanta/, 
   9. - 10. februára 2019 /Galanta/,
  23. - 24. marca 2019 /Dunajská Streda/, 
  30. - 31. marca 2019 /Šaľa, resp. Galanta/,
  13. - 14. apríla 2019 /Levice/ ,
  11. - 12. mája 2019 /Šaľa, resp. Galanta/, 
  25. - 26. mája 2019 /Nitra/,
   8. - 9. júna 2019 /Šaľa, resp. Galanta/,
  trvaní 16 h počas soboty a nedele).

"INTENZÍVNE CVIČENIA ČUNG JÜAN ČCHI KUNGu v ŠALI" budú:  
 17. februára 2019 /Galanta/,
  6. apríla 2019, 
  19. mája 2019, 
  15. júna 2019, 
v nedeľu/sobotu od 9:00 do 14:00 h. Prvé dve hodiny bude 
štandardná lekcia - prípravné cvičenia po 108 opakovaní + hlavné cvičenia 
a v ďalších hodinách pôjdeme do hĺbky.

"INTENZÍVNE CVIČENIA ČUNG JÜAN ČCHI KUNGu v LEVICIACH" budú:
  11. januára 2019, 
  22. februára 2019, 
   8. marca 2019, 
  12. apríla 2019,
  10. mája 2019 , 
  14. júna 2019,
  v piatok od 17:00 do 22:00 h, pričom počítame s časovým nadstavením.

Pridajte sa k nám na Facebooku do skupiny Zhong Yuan Qigong Šaľa a Nitra, 
kde uverejňujeme aktuálne info :-)

Ak sa Vám stránka páčila, podeľte sa o jej obsah na Facebooku

Ak sa Vám stránka páčila, podeľte sa o jej obsah na Facebooku