V našej mysli je obsiahnutá múdrosť i schopnosť ako vyliečiť naše telo.
Zvoľme si spolu cestu zdravia, radosti, osobného rozvoja a nezávislosti.

Spoznajte účinky
Terapie Image Medicine ~
Reflexnej terapie chodidiel ~
Udržte si zdravie a radosť zo života na
Pravidelných cvičeniach ~
kurzoch ~
intenzívnych cvičeniach ~ Čung Jüan Čchi Kungu v Šali a i.

OZNAMY:


"PRAVIDELNÉ CVIČENIA ČUNG JUAN ČCHI KUNGu" pokračujú tradične
 v Šali v priestoroch MC Mamy Mamám, Družstenvá 3
  -  utorok o 18:30 h 
  -  štvrtok18:00 h 
v Nitre v Baby Centre Púpavienky, Dobšinského 15, /parkovanie vo dvore/
 - stredu o 18:00 h
v Galante v Areáli zdravia, Kpt. Nálepku 727/13 /parkovanie pred vstupom do komplexu/
   - pondelok o 8:30 h

Špeciálne akcie "RETREATY A MARATÓNY"
"SVÄTOJÁNSKY miniRETREAT" so Zuzanou Stehlikovou vo VYHNIACH - 
 už 3. ročník v dňoch 20. - 23.6.2019"
"INTENZÍVNE CVIČENIE ZYQ v KOLÁROVE" - 24.8.2019 so mnou


V dňoch 8. - 9.6.2019 sa koná "KURZ 1. STUPŇA ČUNG JÜAN 
ČCHI KUNGu v KOLÁROVE" v priestoroch CVČ Kolárovo, v prípade
pekného počasia cvičíme v priľahlých exteriéroch unikátu Vodného 
Mlyna Kolárovo. Viac info v záložke kurzy.

Dňa 13.6.2019 sa koná "INTENZÍVNE CVIČENIE ČUNG 
JÜAN ČCHI KUNGu v ŠALI" v MC Mamy Mamám pod mojím vedením.
Viac info v záložke intenzívne cvičenia.

Dňa 14.6.2019 sa koná "INTENZÍVNE CVIČENIE ČUNG 
JÜAN ČCHI KUNGu v LEVICIACH" v pod mojím vedením. Viac info 
v záložke intenzívne cvičenia. 

V dňoch 20. - 23.6.2019 sa koná "SVÄTOJÁNSKY miniRETREAT" 
so Zuzanou Stehlikovou vo VYHNIACH - už 3. ročník. 
Majster Xu Mingtang udelil Zuzane povolenie vyučovať retreaty
a bude nám cťou, zúčastniť sa na jej prvom :-)

"VÍKENDOVÉ KURZY ČUNG JÜAN ČCHI KUNGu 1. STUPŇA " budú:
  12. - 13. januára 2019 /Galanta/, 
   9. - 10. februára 2019 /Galanta/,
  23. - 24. marca 2019 /Dunajská Streda/, 
  30. - 31. marca 2019 /Šaľa, resp. Galanta/,
  13. - 14. apríla 2019 /Levice/ ,
  10. - 12. mája 2019 /Šaľa, resp. Galanta/, 
  25. - 26. mája 2019 /Nitra/,
  8. - 9.  júna 2019 /Kolárovo/,
 13. - 14. júla 2019 /Bratislava al. Kolárovo, min. 3 ľudia/
  7. - 8.  septembra 2019,
 21. - 22. septembra 2019,
  5. - 6.  októbra 2019,
 26. - 27. októbra 2019,
 16. - 17. novembra 2019,
  7. - 8.  decembra 2019
  trvaní 16 h počas soboty a nedele).

"INTENZÍVNE CVIČENIA ČUNG JÜAN ČCHI KUNGu v ŠALI" budú:  
  17. februára 2019 /Galanta/,
  17.marca 2019, 
  23. mája 2019, 
  13. júna 2019 /18:00 - 23:00/, 
v nedeľu/sobotu od 9:00 do 14:00 h. Prvé dve hodiny bude 
štandardná lekcia - prípravné cvičenia po 108 opakovaní + hlavné cvičenia 
a v ďalších hodinách pôjdeme do hĺbky.

"INTENZÍVNE CVIČENIA ČUNG JÜAN ČCHI KUNGu v LEVICIACH" budú:
  11. januára 2019, 
  22. februára 2019, 
  29. marca 2019, 
  24. mája 2019 , 
  14. júna 2019,
  v piatok od 17:00 do 22:00 h, pričom počítame s časovým nadstavením.

Pridajte sa k nám na Facebooku do skupiny Zhong Yuan Qigong Šaľa a Nitra, 
kde uverejňujeme aktuálne info :-)kurzy

Ak sa Vám stránka páčila, podeľte sa o jej obsah na Facebooku

Ak sa Vám stránka páčila, podeľte sa o jej obsah na Facebooku