V našej mysli je obsiahnutá múdrosť i schopnosť ako vyliečiť naše telo.
Zvoľme si spolu cestu zdravia, radosti, osobného rozvoja a nezávislosti.

Spoznajte účinky
Terapie Image Medicine ~
Reflexnej terapie chodidiel ~
Udržte si zdravie a radosť zo života na
Pravidelných cvičeniach ~
kurzoch ~
intenzívnych cvičeniach ~ Čung Jüan Čchi Kungu v Šali a i.

OZNAMY:


"PRAVIDELNÉ CVIČENIA ČUNG JUAN ČCHI KUNGu" pokračujú tradične
 v Šali v Detskom svete Marie Montessori 
  -  pondelok o 18:30 h 
  -  štvrtok18:00 h 
v Nitre v Baby Centre Púpavienky, Dobšinského 15, /parkovanie vo dvore/
 - stredu o 18:00 h
v Galante v Areáli zdravia, Kpt. Nálepku 727/13 /parkovanie pred vstupom do komplexu/
   - pondelok o 9:00 h

Dňa 10. 9.2018 pokračujú pravidelné cvičenia v Galante v nových priestoroch, ktoré
láskavo poskytla pani Silvia Forró v jej masážnom salóne v Areáli zdravia, Kpt. Nálep-
ku 727/13. 

Dňa 10. 9.2018 sa koná "INTENZÍVNE CVIČENIE ČUNG JÜAN ČCHI KUNGu v ŠALI" 
pod mojím vedením. Viac info v záložke intenzívne cvičenia. 

V dňoch 22. - 23. 9.2018 sa koná "KURZ 1. STUPŇA ČUNG JÜAN ČCHI KUNGu v ŠALI"
pod mojím vedením. Viac info v kurzy. 

V dňoch 29. - 30. 9.2018 sa koná "KURZ 1. STUPŇA ČUNG JÜAN ČCHI KUNGu v LEVI-
CIACH" pod mojím vedením. Viac info v kurzy. 
"VÍKENDOVÉ KURZY ČUNG JÜAN ČCHI KUNGu 1. STUPŇA v ŠALI" budú:
  20. - 21. januára 2018, 
  17. - 18. februára 2018, 
  24. - 25. marca 2018, 
  21. - 22. apríla 2018, 
  19. - 20. mája 2018, 
  16. - 17. júna 2018,
  22. - 23. septembra 2018 /Šaľa/,
  29. - 30. septembra 2018 /Levice/,
  13. - 14. októbra 2018 /Dunajská Streda/
  27. - 28. októbra 2018 /Nitra/,
  17. - 18. novembra 2018 /Bratislava/,
  01. - 02. decembra 2018 /Šaľa/,
v trvaní 16 h počas soboty a nedele).

"INTENZÍVNE CVIČENIA ČUNG JÜAN ČCHI KUNGu v ŠALI" budú: 
  8. januára, 
  5. februára2018,
 19. marca 2018, 
  9. apríla 2018, 
  21. mája 2018, 
  11. júna 2018, 
  10. septembra 2018,
  08. októbra 2018, 
  12. novembra 2018,
  10. decembra 2018,
  v pondelok od 18:30 do 22:30 h, pričom počítame s časovým nadstavením. Prvé dve hodiny bude štan-
dardná lekcia - prípravné cvičenia po 108 opakovaní + hlavné cvičenia a v ďalších hodinách pôjdeme do 
hĺbky.

"INTENZÍVNE CVIČENIA ČUNG JÜAN ČCHI KUNGu v LEVICIACH" budú:
  12. januára 2018, 
  16. februára 2018, 
  23. marca 2018, 
  20. apríla 2018, 
  18. mája 2018 , 
  06. júla 2018,
  10. augusta 2018,
  21. septembra 2018,
  26. októbra 2018,
  23. novembra 2018,
  14. decembra 2018,
  v piatok od 17:00 do 22:00 h, pričom počítame s časovým nadstavením.

Pridajte sa k nám na Facebooku do skupiny Zhong Yuan Qigong Šaľa a Nitra, 
kde uverejňujeme aktuálne info :-)

Ak sa Vám stránka páčila, podeľte sa o jej obsah na Facebooku

Ak sa Vám stránka páčila, podeľte sa o jej obsah na Facebooku