Terapia Image Medicine

Korene Image Medicine ( Ji Siang Ji Süe) majú pôvod v histórii starovekej Číny. Image
Medicine je neoddeliteľnou súčasťou školy systému Zhong Yuan Qigong, skr. ZYQ (Čung
Jüan Čchi Kung). Jej metódy slúžia na obnovu a reguláciu zdravia človeka ako
komplexného systému. Za jej prapredka je považovaný čínsky lekár Bian Que (Pjen
Čchüe).


Image Medicine využíva holistický prístup, t. j. pozerá sa na človeka ako na celok,
pozostávajúci z fyzického tela, energetickej a informačnej štruktúry, ktoré sa vzájomne
ovplyvňujú. Naše telo nám prostredníctvom opakujúcich sa obrazov, myšlienok, pocitov a
bolesti posiela signály, že sa niečo deje, že sa spustili neprirodzené procesy. A niekedy
môže ísť o obrazy, myšlienky a pocity zdanlivo nesúvisiace s problémom, symptómom
prejavujúcim sa na fyzickej úrovni. Image Medicine tieto symptómy nepotláča, ide k jadru
problému. 

Metódy Image Medicine sa vyučujú formou verejných kurzov vrámci školy ZYQ
a prostredníctvom štúdijných programov v Kundawell Inštitúte v Pekingu

Ochorenia, pri ktorých Image Medicine pomáha:

~ rôzne ochorenia očí,
~ vysoký krvný tlak,
~ nedostatočné krvné zásobenie mozgu,
~ chronické ochorenia obličiek,
~ astma,
~ chronická bronchitída,
~ rôzne druhy chronických ochorení žalúdka a čriev,
~ rôzne zápalové ochorenia a i.


Terapeutické pôsobenie vychádza z tisícročných skúseností a poznatkov o tele človeka
z troch aspektov (fyzického, energetického a informačného). Vývoj ochorenia je možné
pozorovať postupne z všetkých troch aspektov, až je jeho prejav zjavný na fyzickom tele
aj pre laika. A metódy obnovy a regulácie harmónie a telesného zdravia presne spĺňajú
potreby takejto terapie.

Ako prebieha terapia

~ osobný rozhovor a diagnostika,
~ samotná terapia
~ obdržanie odporúčaní, na základe ktorých môže byť terapia úspešná (odporúčania
ohľadom stravy a pitného režimu, pohybovej aktivity – klient obdrží súbor cvičení,
ohľadom spracovania emócií a myšlienkových pochodov, odbúrania určitých vzorcov
správania)


Počet terapeutických stretnutí od 1 do 10. Podľa závažnosti problému je to bežne 4 až
10 stretnutí. Cena za 1 hodinu je 50 Eur, pre účastníkov pravidelných cvičení, ktoré
vediem v Šali a Nitre, 40 Eur. Trvanie prvého stretnutia je zvyčajne 2 hodiny, nasledujúce
stretnutia už bývajú kratšie. Platba za terapiu sa realizuje jedine bankovým prevodom.


Pred terapiou je potrebné upozorniť na ochorenia ako cukrovka, kardio-vaskulárne
ochorenia, poruchy zrážanlivosti krvi a iné závažné ochorenia. Ďalej je potrebné
upozorniť na potravinové a iné alergie.