Intenzívne cvičenie v Šali

Kedy?                               vo štvrtok 13. júna 2024 od 18:30 do 23:00 h
Kde?                                priestory MC Mamy Mamám, Družstevná 3, Šaľa

Čo potrebujem na cvičenie?

pohodlné oblečenie, bez kovových predmetov, vankúšik, deku/šatku, karimatku, vodu a občerstvenie

Registrácia

• registrácia účastníkov od 18:30 do 18:35 h,
• prvá 2-hodinovka – štandardná intenzívna lekcia – prípravné cvičenia 108 op.,  hlavné   cvičenia I. st. 1h jednotlivé
• druhá 3-hodinovka intenzívne frekventované aj menej frekventované praktiky

Ako sa prihlásiť?

Záväzne sa môžete prihlásiť na tel. č. 0911 98 50 89 Ing. Lýdia Sklenárová Nilašová alebo emailom
nilasova.lydia@gmail.com do 13.06.2024 do 17:00 h.

Intenzívne cvičenie v Leviciach

Kedy?                               
v piatok 07. júna 2024 17:30 do 22:30 hod. (počíta sa s nadstavením)
 
Kde?                                 
komunitné priestory, Levice.

Čo potrebujem na cvičenie?

pohodlné oblečenie, bez kovových predmetov, vankúšik, deku/šatku, karimatku, vodu a občerstvenie

Registrácia

• registrácia účastníkov od 17:30 do 17:35 h,
• intenzívne frekventované aj menej frekventované praktiky

Ako sa prihlásiť?

Záväzne sa môžete prihlásiť na tel. č. 0911 98 50 89 Ing. Lýdia Sklenárová Nilašová
alebo emailom nilasova.lydia@gmail.com do 12:00 h príslušného piatka.

Cieľom organizovaní týchto cvičení nie je dosahovanie zisku. Ide o telesný, duševný a duchovný rozvoj každého praktikujúceho. Systém ČJČK napomáha udržať si telesné zdravie / je aj preventívneho charakteru/, psychické zdravie /pracujeme na emočnej rovnováhe/, ak sú telo a psychika zdravé, lepšie napomáha objaviť čo chceme – rozvoj talentov a prax na vyšších stupňoch prináša získavanie múdrosti a poznanie pravdy.

Sme na jednotlivých miestach maličkou komunitou – nadšencami – hĺbkovo praktikujúcimi. Nepoužívame komerčné priestory, lebo by sme nemohli fungovať. Skladáme sa na poskytnuté priestory, ich údržbu, používanie karimatiek, pohonné hmoty. Ide o dobrovoľné príspevky.