Reflexná terapia chodidiel formou Image Medicine

Osobná skúsenosť sa dotkne človeka omnoho viac ako počuté, prečítané a človeka môže až nadchnúť kontakt s vnútornými a vonkajšími procesmi vyvolanými reflexnou terapiou zón na chodidlách.

Chodidlá sú bránou k celému nášmu organizmu. Navodenie pokoja a uvoľnenia relaxačným kúpeľom našim chodidlám pôsobí ukľudňujúco na naše orgány. Následne vnútorné ukľudnenie upokojí myseľ a až potom sa začnú vynárať skutočné problémy, ktoré si počas náročného dňa nevšímame, resp. ich potláčame. Tak ako predjedlo pripraví naše telo na prijímanie potravy, nás relaxačný kúpeľ chodidiel pripraví na reflexnú terapiu chodidiel.V tomto prípade je reflexná terapia zón na chodidlách realizovaná formou Image Medicine.


Relaxačný kúpeľ je pripravovaný z liečivých bylín, esenciálnych olejov, potravín ako napr. soľ, jablčný ocot, limetka a kameňov. Voda na kúpeľ je čerpaná z Artézskej studne v Šali, presnejšie z vodného zdroja na Pribinovom námestí vo Veči (je hygienicky nezávadná a pravidelne kontrolovaná, používa sa ako doplnkový zdroj pitnej vody). Pôsobenie kúpeľa je podporované dostatočným prísunom tekutín – minerálna voda zakúpená v obchodnej sieti, bylinkové čaje.


Reflexná terapia chodidiel využíva rôzne hmatové techniky a metódy Image Medicine, ktorých uplatnenie závisí od zaťaženosti chodidiel a reakcií klienta na terapiu. Výsledok ošetrenia reflexnou terapiou chodidiel sa môže líšiť, ak sa niečo urobí pre dotyčného človeka, ako keď sa terapia vykonáva len so zameraním na odstránenie choroby alebo jej príznakov. Môže sa totiž dosiahnuť len krátkodobá úľava a to nie je našim cieľom. V tomto prípade postupujem tak, aby bola terapia úspešná, čo si vyžaduje aktívny prístup klienta. Aktívnym prístupom klienta rozumieme dodržiavanie odporúčaní ohľadom stravovania, pitného režimu, životného štýlu, psychohygieny a samozrejme pohybovej aktivity.

Priebeh terapie

~ osobný rozhovor, diagnostika podľa stavu chodiliel (záťažové zóny, povrchové zmeny,    prekrvenosť zón, teplota zón …)
~ relaxačný kúpeľ chodidiel,
~ samotná reflexná terapia zón chodidiel formou Image Medicine,
~ dohoda s klientom na podmienkach, na základe ktorých môže byť terapia úspešná.


Počet terapeutických stretnutí závisí od reakcie klienta na terapiu, zvyčajne je to od 6 do 12 stretnutí. Cena za 1 hodinu je 50 Eur, pre účastníkov pravidelných cvičení, ktoré vediem v Šali a Nitre, 40 Eur. Platba za terapiu sa realizuje jedine bankovým prevodom. Trvanie prvého stretnutia je zvyčajne 1 až 1 a pol hodiny, nasledujúce stretnutia už bývajú kratšie – 30 až 40 min. Štandardný interval medzi stretnutiami 2 až 3-krát do týždňa. Niekedy je podnet k preladeniu sa klienta výraznejší, ak terapiu absolvuje 4 až 5 dní po sebe, pri dôslednom dodržaní doby pre odpočinok a reakčný stav je stabilný. Pri chronických ochoreniach je vhodná celostná terapia Image Medicine.


Pred terapiou je potrebné upozorniť na ochorenia ako cukrovka, kardio-vaskulárne ochorenia, poruchy zrážanlivosti krvi a iné závažné ochorenia. Ďalej je potrebné upozorniť na potravinové a iné alergie.