Čung jüan čchi kungu (Zhong Yuan Qigong) sa venujem od roku 2007. Od vtedy som už niekoľkokrát absolvovala všetky štyri stupne výučby.

V roku 2012 som bola Veľkým Majstrom Xu Mingtangom prijatá za osobnú žiačku. V tom istom roku som získala opránenie vyučovať Čung jüan čchi kung I. stupňa. Pravidelne sa zúčastňujem retreatov vedených Veľkým Majstrom Xu Mingtangom.

Od roku 2009 sa venujem a poskytujem Terapiu Image Medicine a Reflexnú terapiu chodidiel, poradenstvo v oblasti výživy a životného štýlu. V roku 2017 som absolvovala výučbu Image Medicine aj na Beijing Medical Research Kundawell Institute v Číne pod vedením Majstra Xu Mingtanga a ďalších špecialistov.

Viac informácii o Čung jüan čchi kungu, jednotlivých cvičeniach a kurzoch nájdete na stránke www.zyq.sk